گزارش کمپین های اینستاگرام

بازاریابی از طریق افراد مؤثر یا معروف در شبکه‌های اجتماعی به معنای استفاده از افراد مشهور و تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ محصولات و خدمات است. در این رویکرد، این افراد با به اشتراک گذاشتن محتوای تبلیغاتی یا توصیه ها درباره محصولات و خدمات، به فروش آنها کمک می‌کنند. با توجه به تأثیر شخصیت‌های مؤثر در شبکه‌های اجتماعی، این رویکرد به عنوان یکی از راه حل‌های تبلیغاتی موثر در جهان دیجیتال شناخته شده است.

Campaign Reports (Instagram Advertise – Influencer marketing)

REQUIREMENTS

Instagram
ROI
Influencer marketing

CATEGORIES

Hossein Naghipour

COPYRIGHT

پروژه های بیشتر

WEB • BRANDING • UX/UI